Servis

  • elektronických zabezpečovacích systémů
  • elektrické požární signalizace
  • kamerových systémů
  • telefonních pobočkových ústředen
  • společných televizních antén a rozvodů
  • individuálních televizních a satelitních rozvodů
  • ávodního rozhlasu a jednotného času