Úvodní stránka » Služby

Elektromontáže silnoproud

 • elektroinstalace průmyslové (i v prostorách nebezpečí výbuchu)
 • elektroinstalace bytové
 • hromosvody
 • zemní elektrické přípojky
 • veřejné osvětlení

Elektromontáže slaboproud

 • elektronické zabezpečovací systémy
 • elektrická požární signalizace a monitorovací systémy pro stabilní hasící zařízení
 • kamerové systémy
 • přístupové systémy
 • telefonní pobočkové ústředny včetně rozvodů
 • společné televizní antény a satelitní rozvody
 • individuální televizní a satelitní rozvody
 • měření a regulace
 • sdružené kabeláže pro telefonní a PC sítě
 • závodní rozhlas, jednotný čas
 • ostatní slaboproudé rozvody

Speciální technika s EMC dle MIL STD

Provádíme elektroinstalace různých specifických pracovišť s požadavkem na ztížené podmínky pro armádu, hasičské záchranné sbory, Policii Č.

Projekce

 • silnoproudých i slaboproudých elektroinstalací
 • hromosvodů

Servis

 • elektronických zabezpečovacích systémů
 • elektrické požární signalizace
 • kamerových systémů
 • telefonních pobočkových ústředen
 • společných televizních antén a rozvodů
 • individuálních televizních a satelitních rozvodů
 • ávodního rozhlasu a jednotného času

Revize

 • průmyslových a bytových silnoproudých i slaboproudých elektroinstalací
 • hromosvodů
 • elektrického ručního nářadí a elektrických spotřebič
 • protipožárních prostupů

Ostatní

 • návrhy osvětlení
 • protipožární prostupy
 • poradenská činnost
 • přihlášky k odběru elektrické energie